Oddział Poznań:

 +48 533 331 055
 +48 504 252 857
 
 ul. Kościuszki 74
 61-892 Poznań

Oddział Koszalin:

 +48 883 327 433
 +48 576 829 982
(wypożyczalnia)
 
 ul. Przemysłowa 8
 75-950 Koszalin

Główna siedziba (Karlino):

 +48 534 999 520
 
 ul. Kościuszki 1a
 78-230 Karlino

Możesz się z nami skontaktować na kilka sposobów: telefonicznie, mailowo, osobiście w oddziałach firmy oraz poprzez formularz zgłoszeniowy znajdujący się poniżej – jest to najszybszy sposób aby otrzymać szczegółowe informacje o ofercie!

Otwórz kwestionariusz zgłoszeniowy

Wybierz rodzaj usługi

Dane klienta (Klient jest również osobą do kontaktu oraz osobą na którą wystawiane są faktury).

Dane osoby wymagającej opieki

Stan zdrowia podopiecznego

Podopieczny korzysta z pomocy następujących urządzeń:

Wymagane czynności, wchodzące w zakres obowiazków opiekuna:

Preferencje dotyczące opiekunki

Pozostałe informacje

 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO − informujemy, że:

I. Administrator danych osobowych

Spółdzielnia Socjalna Feniks z siedzibą na ul. Staromiejska 29, 78 – 200 Białogard, tel. 696 794 827, email: jest Administratorem Twoich danych osobowych.

II. Inspektor Ochrony Danych

Białogardzka Spółdzielnia Socjalna Feniks nie powołuje Inspektora Ochrony Danych. We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych można kontaktować się z Administratorem pod adresem email

III. Cele i podstawy przetwarzania

Cele i podstawy przetwarzania Twoich danych będą zawsze zgodne z przepisami RODO. Podstawą przetwarzania danych może być zgoda na przetwarzanie, wykonywanie lub zawarcie umowy, obowiązek prawny spoczywający na Administratorze lub prawnie uzasadnione interesy Administratora.

W przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody w każdej chwili przysługuje prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.

IV. Prawo do sprzeciwu

1. W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych opisanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Twoich danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub Twoje dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

2. W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzystasz z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu.

V. Okres przechowywania danych

1. Twoje dane osobowe będą przetwarzane tak długo, jak będę istnieć do tego podstawy prawne i faktyczne.

2. Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług możemy przetwarzać do czasu, aż zgłosisz sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu lub ustalimy, że się zdezaktualizowały.

VI. Odbiorcy danych

Do Twoich danych mogą mieć dostęp nasi podwykonawcy (podmioty przetwarzające), Twoje Finansowe Centrum Sp. z o.o. Sp. komandytowa (biuro rachunkowe).

VII. Prawa osób, których dane dotyczą:

Zgodnie z RODO, przysługuje Ci:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
e) prawo do przenoszenia danych;
f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

VIII. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych

Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale może być konieczne do zawarcia lub wykonania umowy lub przeprowadzenia innych działań.