Projekt „Pomoc po sąsiedzku – rozwój systemu usług społecznych świadczonych w społeczności lokalnej dla mieszkańców Poznania” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021 – 2027 (FEW) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+)”.

Projekt „Pomoc po sąsiedzku – rozwój systemu usług społecznych świadczonych w społeczności lokalnej dla mieszkańców Poznania” to zadanie realizowane przez Spółdzielnię Socjalną „Feniks” z siedzibą w Karlinie, ul. T. Kościuszki 1 A w ramach projektu „ Pomoc po sąsiedzku – rozwój systemu usług społecznych świadczonych w społeczności lokalnej dla mieszkańców Poznania” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021 – 2027 (FEW) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+)”.

CEL ZADANIA:
Zapewnienie od 20 maja 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. 8 677 godzin usług opiekuńczych dla około 24 niesamodzielnych, samotnych osób i osób, którym rodzina nie może zapewnić pomocy w zaspokojeniu codziennych potrzeb życiowych, zamieszkałych na obszarach działania dwóch Filii Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Poznaniu, to jest: Stare Miasto i Wilda.
Usługi opiekuńcze mogą być świadczone u poszczególnych osób zgłoszonych przez MOPR w Poznaniu codziennie lub we wskazane dni tygodnia w różnym wymiarze godzin, nie więcej niż 8 godzin dziennie, w przedziale czasowym od 7.00 do 20.00.
REZULTATY ZADANIA:
1. Zrealizowanie 8 677 godzin usług, w tym:
a) 833 godzin usług opiekuna osoby starszej,
b) 7 844 godzin usług opiekuna osoby niesamodzielnej w wieku senioralnym.
2. Zapewnienie 30 godzin miesięcznie wsparcia Specjalisty ds. usług opiekuńczych ,
3. Zaspokojenie potrzeb bytowych, opieki higienicznej oraz kontaktów z otoczeniem osobom niesamodzielnym zgodnie ze zleceniami Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Poznaniu,
4. Zorganizowanie dostępu i towarzyszenie niesamodzielnej osobie podczas korzystania z bezpłatnych usług Miasta Poznania dla seniorów.

USTALANIEM UPRAWNIEŃ OSÓB DO KORZYSTANIA Z USŁUG OPIEKUŃCZYCH ZAJMUJE SIĘ MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE W POZNANIU.

TERMIN REALIZACJI ZADANIA:
Od 20 maja 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.
WARTOŚĆ ZADANIA: 448 971,00 ZŁ

Zapytanie ofertowe – ZAZ Karlino – indywidualny plan usamodzielniania

ZAPYTANIE OFERTOWE

w trybie zapytania o cenę

na: przeprowadzenie indywidualnego planu usamodzielniania  dla uczestników projektu w ramach projektu pn. „ZAZnaj aktywności- stworzenie Zakładu Aktywności Zawodowej w Karlinie”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Pliki do pobrania:

Treść zapytania ofertowego

Indywidualny program usamodzielniania

Wykaz usług

Wykaz osób

Klauzula RODO

Zapytanie w sprawie wyboru psychologa do prowadzenia zajęć z uczestnikami Zakładu Aktywności Zawodowej w ramach projektu “ZAZnaj aktywności – stworzenie Zakładu Aktywności Zawodowej w Karlinie” z dn. 17.11.2021

ZAPYTANIE – WYBÓR WYKONAWCY

USŁUGA WSPARCIA PSYCHOLOGA

Przedmiotem zamówienia jest wybór Wykonawcy który przeprowadzi USŁUGĘ/WSPARCIE PSYCHOLOGA dla maksymalnie 25UP.

Oferty należy składać do dnia 24.11.2021r. w siedzibie Spółdzielni.

Pełna treść zapytania ofertowego: kliknij aby pobrać

Zapytanie ofertowe – ZAZ Karlino – sprzęt elektroniczny

ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE ZAKUPU, DOSTAWY, MONTAŻU SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO DLA ZAKŁADU AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ w Karlinie, ul. Szczecińska 6, 78-230 Karlino
Zamówienie jest współfinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Dokumenty do pobrania:

  1. Treść zapytania ofertowego – https://opieka-feniks.pl/wp-content/uploads/2021/11/elektronika.pdf
  2. Opis przedmiotu zamówienia – https://opieka-feniks.pl/wp-content/uploads/2021/11/opis-elektronika.pdf
  3. Zał. nr 2 – formularz ofertowy – https://opieka-feniks.pl/wp-content/uploads/2021/11/ZAŁ.2-do-zapytania_ofertowego_Formularz_Ofertowy_ZAZ_pralnia-1.doc
  4. Zał. nr 3 – oświadczenie o braku powiązań – https://opieka-feniks.pl/wp-content/uploads/2021/11/ZAL.3-do-zapytania_ofertowego_pralnia_ZAZ_oświadczenie_o_braku_powiązań-1.doc

Zapytanie ofertowe – ZAZ Karlino – sprzęt komputerowy

ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE ZAKUPU, DOSTAWY, MONTAŻU SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO DLA ZAKŁADU AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ w Karlinie, ul. Szczecińska 6, 78-230 Karlino
Zamówienie jest współfinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Dokumenty do pobrania:

  1. Treść zapytania ofertowego – https://opieka-feniks.pl/wp-content/uploads/2021/11/zapytanie-komputery.pdf
  2. Opis przedmiotu zamówienia – https://opieka-feniks.pl/wp-content/uploads/2021/11/zapytanie-komputery-opis.pdf
  3. Zał. nr 2 – formularz ofertowy – https://opieka-feniks.pl/wp-content/uploads/2021/11/ZAŁ.2-do-zapytania_ofertowego_Formularz_Ofertowy_ZAZ_pralnia.doc
  4. Zał. nr 3 – oświadczenie o braku powiązań – https://opieka-feniks.pl/wp-content/uploads/2021/11/ZAL.3-do-zapytania_ofertowego_pralnia_ZAZ_oświadczenie_o_braku_powiązań.doc

Protokół z badania ofert – warsztaty kulinarne

W dniu 07.08.2021 r. w siedzibie Zleceniodawcy dokonano oceny ofert złożonych w odpowiedzi na ogłoszenie zamieszczone na stronie internetowej https://opieka-feniks.pl/zapytanie-ofertowe-do-projektu-aktywni-i-bezpieczni/ z dnia  15 lipca 2021r. dotyczące wyłonienia wykonawcy usługi szkoleniowej : w zakresie prowadzenia zajęć rehabilitacyjnych i usprawniających w ramach projektu finansowanego ze środków budżetu państwa pn.”AKTYWNI I BEZPIECZNI”.

            Procedura wyłonienia wykonawcy odbyła się w oparciu o rozeznanie cenowe.

            Ogłoszenie o wszczęciu postępowania zostało umieszczone w dniu 15.07.2021 roku na stronie internetowym Zleceniodawcy. Termin składania ofert ustalono na 31.07.2021r.

Link do pełnego protokołu: kliknij aby pobrać

Protokół z badania ofert – prowadzenie zajęć rehabilitacyjnych

W dniu 07.08.2021 r. w siedzibie Zleceniodawcy dokonano oceny ofert złożonych w odpowiedzi na ogłoszenie zamieszczone na stronie internetowej

z dnia  15 lipca 2021r. dotyczące wyłonienia wykonawcy usługi szkoleniowej : w zakresie prowadzenia zajęć rehabilitacyjnych i usprawniających w ramach projektu finansowanego ze środków budżetu państwa pn.”AKTYWNI I BEZPIECZNI”.

            Procedura wyłonienia wykonawcy odbyła się w oparciu o rozeznanie cenowe.

            Ogłoszenie o wszczęciu postępowania zostało umieszczone w dniu 15.07.2021 roku na stronie internetowym Zleceniodawcy. Termin składania ofert ustalono na 31.07.2021r.

Link do pełnego protokołu: kliknij aby pobrać