Informowaliśmy już was, że ruszyły prace budowy ekologicznej pralni. Teraz możemy pochwalić się planem jak to przedsięwzięcie będzie wyglądać.
W październikowym wydaniu “Wieści z Karlina” nr 3 (127) na stronie 11 ukazał się artykuł o naszym projekcie na gminę Karlino.
“W budynku dawnego Domu Kultury w Karlinie Spółdzielnia Socjalną Feniks, we współpracy z Gminą Karlino tworzy Zakład Aktywności Zawodowej. Powstanie pralnia ekologiczna i miejsce pracy dla 30 niepełnosprawnych osób.”