ZAPYTANIE OFERTOWE

w trybie zapytania o cenę

na: przeprowadzenie indywidualnego planu usamodzielniania  dla uczestników projektu w ramach projektu pn. „ZAZnaj aktywności- stworzenie Zakładu Aktywności Zawodowej w Karlinie”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Pliki do pobrania:

Treść zapytania ofertowego

Indywidualny program usamodzielniania

Wykaz usług

Wykaz osób

Klauzula RODO