ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE ZAKUPU, DOSTAWY, MONTAŻU SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO DLA ZAKŁADU AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ w Karlinie, ul. Szczecińska 6, 78-230 Karlino
Zamówienie jest współfinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Dokumenty do pobrania:

  1. Treść zapytania ofertowego – https://opieka-feniks.pl/wp-content/uploads/2021/11/zapytanie-komputery.pdf
  2. Opis przedmiotu zamówienia – https://opieka-feniks.pl/wp-content/uploads/2021/11/zapytanie-komputery-opis.pdf
  3. Zał. nr 2 – formularz ofertowy – https://opieka-feniks.pl/wp-content/uploads/2021/11/ZAŁ.2-do-zapytania_ofertowego_Formularz_Ofertowy_ZAZ_pralnia.doc
  4. Zał. nr 3 – oświadczenie o braku powiązań – https://opieka-feniks.pl/wp-content/uploads/2021/11/ZAL.3-do-zapytania_ofertowego_pralnia_ZAZ_oświadczenie_o_braku_powiązań.doc