Opiekujesz się osobą starszą lub chcesz zostać wolontariuszem? Chcesz poszerzyć swoją wiedzę w tym zakresie i rozwinąć dodatkowe umiejętności w dziedzinie opiekuna osób starszych? Nadarza się niepowtarzalna okazja, ponieważ rusza nowy projekt, który ułatwi ci zrealizowanie tych celów. Podczas wykładów, szkoleń i w czasie indywidualnych porad rozwiniesz kompetencje pod okiem specjalistów od pracy z osobami starszymi. W efekcie pewniej i skuteczniej wykonasz swoje obowiązki.

Wszystkim uczestnikom projektu Działamy razem! Edukacja wolontariuszy i opiekunów faktycznych osób starszych spółdzielnia socjalna Opieka Feniks oferuje darmowe usługi opiekuńcze na czas szkoleń.

Podstawowym założeniem projektu jest podniesienie kompetencji opiekunów faktycznych i wolontariuszy zajmujących się lub chcących zająć się opieką nad seniorami np. bliskimi z rodziny. Uczestnicząc w projekcie, nabędziesz podstawowe umiejętności z zakresu opieki nad osobami starszymi i rozwiniesz je w czasie trwania szkolenia. Projekt odbywa się w okresie 30.07.2020 – 31.12.2020 r. i jest przeznaczony dla osób z gminy Swarzędz.
Całość podzielona jest na kilka etapów, o których przeczytasz poniżej.

Działania przewidziane w projekcie

Projekt składa się z pięciu głównych elementów, które mają zaktywizować i rozwinąć wiedzę jego uczestników. Wśród nich znajdziesz:

  • Wykłady otwarte poświęcone takim tematom jak: zdrowie i bezpieczeństwo seniorów czy polityka senioralna. W sumie będzie to 16 godzin praktycznej wiedzy przekazanej w przystępny sposób.
  • Szkolenia z zakresu opieki nad osobami starszymi, które nie są w pełni samodzielne. Łącznie będzie ich 40 godzin.
  • Indywidualne poradnictwo skupiające się na temacie funkcjonowania z osobą starszą. Na cały projekt przeznaczonych jest 200 godzin takich porad.
  • Zajęcia praktyczne dla opiekunów oraz wolonatariuszy.
  • Poradnictwo indywidualne, spotkania z psychologiem.
  • Zapewnienie osobom starszym z ograniczoną samodzielnością indywidualnie dobranej, najlepszej możliwej opieki (w sumie projekt przewiduje 1200 godzin zrealizowanych usług opiekuńczych).
  • Jest to podstawa, wedle której umiejętności będą rozwijali zarówno wolontariusze, jak i faktyczni opiekunowie. Jeśli chcesz dowiedzieć się, na co możesz liczyć jako członek pierwszej lub drugiej grupy, kontynuuj czytanie.

Kto powinien wziąć udział w projekcie i czego może oczekiwać?

  • Opiekunowie faktyczni, a więc osoby zajmujące się swoimi bliskimi (osobami starszymi oraz niesamodzielnymi), którzy chcą poszerzyć swoje kompetencje w tym zakresie. W szkoleniach może wziąć udział każdy opiekun, niezależnie od wieku.
  • Osoby zainteresowane poszerzeniem wiedzy z zakresu polityki senioralnej. Wykłady skupiają się na możliwościach uzyskania pomocy w lokalnych instytucjach. Ta część szkolenia przeznaczona jest dla osób w wieku 60+.
  • Wolontariusze, lub osoby chcące zostać wolontariuszami.

Dlaczego warto wziąć udział w projekcie?

Projekt dla seniorów w gminie Swarzędz jest o tyle istotny, że wedle statystyk na tym terenie mieszka blisko 10 tys. osób powyżej sześćdziesiątego roku życia, a ponad połowa z nich jest niepełnosprawna. Ich aktywizacja wpłynie pozytywnie na całą gminę.
Jeśli weźmiesz udział w przygotowanych szkoleniach bez doświadczenia, nauczysz się od podstaw metod opieki nad osobą starszą. Jeśli zaś posiadasz już praktykę, rozwiniesz swoje umiejętności i nabędziesz wiedzę kluczową dla tego typu zajęcia.
Nie możemy zapominać o osobach starszych niepełnosprawnych, które również poszerzą horyzonty i będą mogły liczyć na profesjonalne wsparcie. W jesieni życia aktywność społeczna jest szczególnie ważna dla zachowania zdrowia psycho-fizycznego, więc nie zwlekaj i dołącz do grupy. Zrobisz to samodzielnie lub z osobą, nad którą sprawujesz pieczę.

Szkolenia odbywać się będą w Domu Kultury w Swarzędzu (ul. Poznańska 14). Rekrutacja uczestników trwa od 05.08.2020r do 15.10.2020r.

Pamiętaj! Wszystkim uczestnikom projektu Działamy razem! Edukacja wolontariuszy i opiekunów faktycznych osób starszych spółdzielnia socjalna Opieka Feniks oferuje darmowe usługi opiekuńcze na czas szkoleń.

Zarejestruj się już teraz poprzez poniższy formularz:

1. Deklaruję wolę uczestnictwa w projekcie „Działamy razem! Edukacja wolontariuszy i opiekunów faktycznych osób starszych” i oświadczam, że spełniam kryteria wymagane do udziału w projekcie.
2. Zapoznałem/łam się i akceptuję Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie, a w przypadku, gdy zostanę zakwalifikowany/a do udziału w projekcie, zobowiązuje się przestrzegać jego postanowień.
3. Oświadczam, iż spełniam szczególne warunki kwalifikacji do projektu tzn. posiadam podstawowa znajomość obsługi komputera: uruchamianie komputera, posługiwanie się systemem operacyjnym, przeglądarką internetową, pocztą elektroniczną.
4. W przypadku zakwalifikowania się do udziału w projekcie deklaruję wolę uczestnictwa w poszczególnych działaniach projektu.
5. Zostałem/łam poinformowany/na, że projekt jest współfinansowany ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych (ASOS) na lata 2014-2020.
6. Oświadczam, że podane przeze mnie w niniejszym formularzu rekrutacyjnym informacje są prawdziwe.
7. Przetwarzanie moich danych osobowych jest zgodne z prawem i spełnia warunki, o których mowa art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. g Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 – dane osobowe są niezbędne dla realizacji projektu „Działamy razem! Edukacja wolontariuszy i opiekunów faktycznych osób starszych”. Wyrażam dobrowolną zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie moich danych w związku z realizacją ww. projektu.
8. Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udzielenia wsparcia w ramach projektu;
9. Mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich prostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.