W tym miejscu możesz opłacić faktury dla Spółdzielni Socjalnej “Feniks” oraz Spółdzielni Socjalnej “Opieka Ty i Ja”

Możesz opłacić fakturę za pomocą płatności on-line. W tym celu wpisz poniżej swoje dane, numer faktury, kwotę widniejącą na fakturze i potwierdź.