Spółdzielnia Socjalna Feniks zaprasza do złożenia ofert na wykonanie prac związanych z modernizacją instalacji wentylacyjnej w ZAZ Feniks w Karlinie zgodnie z dołączonym zapytaniem ofertowym.

Dokumenty do pobrania:

Treść zapytania

Formularz ofertowy

Oświadczenie o spełnianiu warunków

Oświadczenie o braku powiązań