Spółdzielnia Socjalna Feniks zaprasza osoby niepełnosprawne z powiatu białogardzkiego do udziału w projekcie „ZAZnaj aktywności – stworzenie Zakładu Aktywności Zawodowej w Karlinie” RPZP.07.02.00-32-K007/16, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.

W ramach projektu w Karlinie, przy ul. Szczecińskiej 6 powstaje Zakład Aktywności Zawodowej, który docelowo zatrudni 30 osób z niepełnosprawnościami z powiatu białogardzkiego. Na chwilę obecną rekrutujemy osoby, chcące wziąć udział w aktywizacji społeczno – zawodowej, która zakończy się zatrudnieniem w Zakładzie Aktywności Zawodowej.

W rekrutacji mogą wziąć udział osoby, spełniające następujące kryteria obligatoryjne (wymagane jest spełnienie łącznie wszystkich kryteriów obligatoryjnych):

  1. Zamieszkanie na terenie powiatu białogardzkiego w rozumieniu Kodeksu Cywilnego,
  2. Osoby w wieku produkcyjnym (18-60 lat dla kobiet, 18-65 lat dla mężczyzn wg. definicji GUS)
  3. osoby posiadające status os. biernej zawodowo lub bezrobotnej przy czym osoby bezrobotne mogące brać udział w projekcie to takie, które zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucji rynku pracy znajdą się w III gr osób – tzw. oddalonych od rynku pracy,
  4. niepełnosprawność w stopniu umiarkowanym bądź znacznym w świetle przepisów ust. z 27.08.1997r.
  5. gotowość do podjęcia zatrudnienia w Zakładzie Aktywności Zawodowej w wymiarze czasu pracy min. 0,55 etatu (w zależności od stopnia niepełnosprawności).

Uczestnicy Projektu nie ponoszą żadnych kosztów związanych z udziałem w projekcie. Zapewniamy wsparcie wykwalifikowanej kadry, szkolenia zawodowe, miesięczne praktyki a także wsparcie towarzyszące tj. zapewnienie stypendium szkoleniowego, wynagrodzenia podczas praktyk, transport na zajęcia oraz wyżywienie. Po pomyślnym przejściu ścieżki aktywizacyjno- zawodowej zapewniamy zatrudnienie w ZAZ w oparciu o umowę o prace dla wszytych uczestników projektu.

Jakiekolwiek pytania proszę kierować:

e-mail lub telefon 696 794 827.

Fomularz zgłoszenowy – kliknij aby pobrać

Regulamin projektu – kliknij aby pobrać