W dniu 07.08.2021 r. w siedzibie Zleceniodawcy dokonano oceny ofert złożonych w odpowiedzi na ogłoszenie zamieszczone na stronie internetowej

z dnia  15 lipca 2021r. dotyczące wyłonienia wykonawcy usługi szkoleniowej : w zakresie prowadzenia zajęć rehabilitacyjnych i usprawniających w ramach projektu finansowanego ze środków budżetu państwa pn.”AKTYWNI I BEZPIECZNI”.

            Procedura wyłonienia wykonawcy odbyła się w oparciu o rozeznanie cenowe.

            Ogłoszenie o wszczęciu postępowania zostało umieszczone w dniu 15.07.2021 roku na stronie internetowym Zleceniodawcy. Termin składania ofert ustalono na 31.07.2021r.

Link do pełnego protokołu: kliknij aby pobrać