ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ SAMOCHODU WIELOZADANIOWEGO DO PRZEWOZU 9 OSÓB (8 osób+ kierowca) w tym do przewozu osób niepełnosprawnych.

Dokumenty do pobrania:

Pełna treść zapytania ofertowego

Zał. nr 1 – projekt umowy

Zał. nr 2 – formularz ofertowy