Zapytanie ofertowe – dotyczy zakupu, dostawy, montażu profesjonalnych urządzeń pralniczych dla Zakładu Aktywizacji Zawodowej w Karlinie, ul. Szczecińska 6, 78-230 Karlino

Dokumenty do pobrania:

Pełna treść zapytania ofertowego

Zał. nr 1 – opis przedmiotu zamówienia

Zał. nr 2 – formularz ofertowy

Zał. nr 3 – oświadczenie o braku powiązań