ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE ZAKUPU, DOSTAWY, MONTAŻU MEBLI KUCHENNYCH I WYPOSAŻENIA DLA ZAKŁADU AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ W RAMACH Projektu „ZAZnaj aktywności- stworzenie Zakładu Aktywności Zawodowej w Karlinie” Działanie 07.02 Wsparcie dla tworzenia podmiotów integracji społecznej oraz podmiotów działających na rzecz aktywizacji społeczno-zawodowej współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Dokumenty do pobrania:

Pełna treść zapytania ofertowego

Zał. nr 1 – opis przedmiotu zamówienia

Zał. nr 1a – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – ilości

Zał. nr 2 – wyposażenie

Zał. nr 2a – formularz ofertowy

Zał. nr 3 – oświadczenie o braku powiązań

Zał. nr 4 – obowiązek informacyjny