Zapytanie ofertowe – przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa, montaż mebli dla Zakładu Aktywizacji Zawodowej w Karlinie

Załączniki do pobrania:

Pełna treść zapytania ofertowego

Zał. nr 1 – Opis przedmiotu zapytania

Zał. nr 1a – Opis sprzętu

Zał. nr 2 – Wyposażenie

Zał. nr 2a – Formularz ofertowy

Zał. nr 3 – Oświadczenie o braku powiązań

Zał. nr 4 – Obowiązek informacyjny