Zapytanie ofertowe – zakup samochodu dostawczego współfinansowanego z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON).

Dokumenty do pobrania:

Pełna treść zapytania ofertowego

Zał. nr 1 – opis przedmiotu zapytania

Zał. nr 2 – projekt umowy

Zał. nr 3 – formularz ofertowy