Zapytanie ofertowe – ZAZ Karlino – indywidualny plan usamodzielniania

ZAPYTANIE OFERTOWE

w trybie zapytania o cenę

na: przeprowadzenie indywidualnego planu usamodzielniania  dla uczestników projektu w ramach projektu pn. „ZAZnaj aktywności- stworzenie Zakładu Aktywności Zawodowej w Karlinie”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Pliki do pobrania:

Treść zapytania ofertowego

Indywidualny program usamodzielniania

Wykaz usług

Wykaz osób

Klauzula RODO

Zapytanie w sprawie wyboru psychologa do prowadzenia zajęć z uczestnikami Zakładu Aktywności Zawodowej w ramach projektu “ZAZnaj aktywności – stworzenie Zakładu Aktywności Zawodowej w Karlinie” z dn. 17.11.2021

ZAPYTANIE – WYBÓR WYKONAWCY

USŁUGA WSPARCIA PSYCHOLOGA

Przedmiotem zamówienia jest wybór Wykonawcy który przeprowadzi USŁUGĘ/WSPARCIE PSYCHOLOGA dla maksymalnie 25UP.

Oferty należy składać do dnia 24.11.2021r. w siedzibie Spółdzielni.

Pełna treść zapytania ofertowego: kliknij aby pobrać

Zapytanie ofertowe – ZAZ Karlino – sprzęt elektroniczny

ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE ZAKUPU, DOSTAWY, MONTAŻU SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO DLA ZAKŁADU AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ w Karlinie, ul. Szczecińska 6, 78-230 Karlino
Zamówienie jest współfinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Dokumenty do pobrania:

  1. Treść zapytania ofertowego – https://opieka-feniks.pl/wp-content/uploads/2021/11/elektronika.pdf
  2. Opis przedmiotu zamówienia – https://opieka-feniks.pl/wp-content/uploads/2021/11/opis-elektronika.pdf
  3. Zał. nr 2 – formularz ofertowy – https://opieka-feniks.pl/wp-content/uploads/2021/11/ZAŁ.2-do-zapytania_ofertowego_Formularz_Ofertowy_ZAZ_pralnia-1.doc
  4. Zał. nr 3 – oświadczenie o braku powiązań – https://opieka-feniks.pl/wp-content/uploads/2021/11/ZAL.3-do-zapytania_ofertowego_pralnia_ZAZ_oświadczenie_o_braku_powiązań-1.doc

Zapytanie ofertowe – ZAZ Karlino – sprzęt komputerowy

ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE ZAKUPU, DOSTAWY, MONTAŻU SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO DLA ZAKŁADU AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ w Karlinie, ul. Szczecińska 6, 78-230 Karlino
Zamówienie jest współfinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Dokumenty do pobrania:

  1. Treść zapytania ofertowego – https://opieka-feniks.pl/wp-content/uploads/2021/11/zapytanie-komputery.pdf
  2. Opis przedmiotu zamówienia – https://opieka-feniks.pl/wp-content/uploads/2021/11/zapytanie-komputery-opis.pdf
  3. Zał. nr 2 – formularz ofertowy – https://opieka-feniks.pl/wp-content/uploads/2021/11/ZAŁ.2-do-zapytania_ofertowego_Formularz_Ofertowy_ZAZ_pralnia.doc
  4. Zał. nr 3 – oświadczenie o braku powiązań – https://opieka-feniks.pl/wp-content/uploads/2021/11/ZAL.3-do-zapytania_ofertowego_pralnia_ZAZ_oświadczenie_o_braku_powiązań.doc

Protokół z badania ofert – warsztaty kulinarne

W dniu 07.08.2021 r. w siedzibie Zleceniodawcy dokonano oceny ofert złożonych w odpowiedzi na ogłoszenie zamieszczone na stronie internetowej https://opieka-feniks.pl/zapytanie-ofertowe-do-projektu-aktywni-i-bezpieczni/ z dnia  15 lipca 2021r. dotyczące wyłonienia wykonawcy usługi szkoleniowej : w zakresie prowadzenia zajęć rehabilitacyjnych i usprawniających w ramach projektu finansowanego ze środków budżetu państwa pn.”AKTYWNI I BEZPIECZNI”.

            Procedura wyłonienia wykonawcy odbyła się w oparciu o rozeznanie cenowe.

            Ogłoszenie o wszczęciu postępowania zostało umieszczone w dniu 15.07.2021 roku na stronie internetowym Zleceniodawcy. Termin składania ofert ustalono na 31.07.2021r.

Link do pełnego protokołu: kliknij aby pobrać

Protokół z badania ofert – prowadzenie zajęć rehabilitacyjnych

W dniu 07.08.2021 r. w siedzibie Zleceniodawcy dokonano oceny ofert złożonych w odpowiedzi na ogłoszenie zamieszczone na stronie internetowej

z dnia  15 lipca 2021r. dotyczące wyłonienia wykonawcy usługi szkoleniowej : w zakresie prowadzenia zajęć rehabilitacyjnych i usprawniających w ramach projektu finansowanego ze środków budżetu państwa pn.”AKTYWNI I BEZPIECZNI”.

            Procedura wyłonienia wykonawcy odbyła się w oparciu o rozeznanie cenowe.

            Ogłoszenie o wszczęciu postępowania zostało umieszczone w dniu 15.07.2021 roku na stronie internetowym Zleceniodawcy. Termin składania ofert ustalono na 31.07.2021r.

Link do pełnego protokołu: kliknij aby pobrać